Portsmouth

city and district on the south coast of England in the Hampshire ceremonial county. Portsmouth, once an important port of the navy, is a great attraction for lovers of maritime history of Great Britain. Company: IBD Solutions Limited Founded in 2005, IBD Partnership is headquartered

Firma: IBD Solutions Limited

Założona w 2005 roku firma IBD Partnership mająca swoją siedzibę  w Portsmouth i Southampton w Wielkiej Brytanii   ma stałą kadrę specjalizującą się w międzynarodowej  mobilności w sektorach zawodowych w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” i programu Erasmus+.  Firma prowadzi również   szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania  i planowania dla kadry edukacyjnej oraz kursy językowe na kilku poziomach. Firma ma też doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych w przedsiębiorstwach angielskich.

IBD Partnership planuje i prowadzi kursy szkoleniowe między innymi dla nauczycieli, uczniów, studentów, przedsiębiorców i pracowników oraz osób niepełnosprawnych i osób w niekorzystnej sytuacji. IBD Partnership ma duże doświadczenie w pracy z międzynarodowymi studentami z różnych środowisk o różnych potrzebach społecznych, kulturowych i religijnych.

IBD Partnership ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów UE w zakresie mobilności w ramach programu LLP, obecnie programów Erasmus +, a także w ramach programów EFS i EFRR. Firma zarządzała projektami dla VET i studentów uniwersyteckich, nauczycieli HE i VET w celu wymiany doświadczeń i kursów zwiększających możliwości i kompetencje nauczycieli.

Współpracując z organizacją partnerska na wszystkich etapach projektu IBD Partnership  zapewnia wysoką jakość współpracy  podczas procesu składania  wniosku i wspiera organizację wysyłającą. W okresie  realizacji projektu IBD Partnership organizuje całość pobytu począwszy od odbioru z lotniska, poprzez zapewnienie zakwaterowania, realizacji programu, programu kulturowego oraz procesu certyfikowania po szkoleniu. Współpracuje też z organizacją partnerska w zakresie rozpowszechniania projektu oraz zapewnia przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej.

IBD-Partnership_brochure

IBD-Partnership_info